Οινόπνευμα Φωτιστικό 93° 350ml.

Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
52200107870048
000532

0,86 

Τιμή καταστήματος : 0,99 
κατασκευαστής - εισαγωγέας : Μανίτσας Αλκ.
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93° 350ml. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΝΙΤΣΑΣ Να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος. Απομακρύνει τα λίπη και τη βρομιά στη στιγμή δίνοντας απόλυτη καθαριότητα και λάμψη σε εμαγιέ επιφάνειες όπως της ηλεκτρικής κουζίνας και πάγκους ιατρείων. Με ένα κομμάτι βαμβάκι ή ένα...
+

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93° 350ml. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΝΙΤΣΑΣ

Να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Απομακρύνει τα λίπη και τη βρομιά στη στιγμή δίνοντας απόλυτη καθαριότητα και λάμψη σε εμαγιέ επιφάνειες όπως της ηλεκτρικής κουζίνας και πάγκους ιατρείων. Με ένα κομμάτι βαμβάκι ή ένα μαλακό πανί με οινόπνευμα μπορείτε να τρίψετε τον πάγκο σας επιμένοντας περισσότερο στα δύσκολα σημεία όπου υπάρχουν καμένα λίπη. Απολύτως κατάλληλο και για τα πλακάκια της κουζίνας και του μπάνιου, θέλει μονάχα προσοχή στα σημεία εκείνα όπου υπάρχουν τυπωμένα γράμματα, γιατί ενδέχεται να τα ξεθωριάσει ή να τα σβήσει. Είναι αποτελεσματικό ακόμα και για τις πρίζες, τις τηλεφωνικές συσκευές και τις ανοξείδωτες επιφάνειες.

Η225 υγρό και ατμοί πολύ έφλεκτα. Η317 μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προφυλάξεις: P102 Μακρυά από παιδιά. P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P210 Μακρυά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P280 Να φοράτε / προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο. P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος συμβουλευτείτε – επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό, χαλαρώστε στενά ρούχα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αν υπάρχουν συμπτώματα. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ.

Προσοχή Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε ή επισκεφθείτε έναν γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Αν δεν αισθάνεστε καλά, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό. Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Γραμμή Καταναλωτή: 800-11-23000 (χωρίς χρέωση)

Να συμβουλεύεστε τις πληροφορίες που αναγράφονται πάνω στη συσκευασία πριν τη χρήση.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε αμέσως. Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων 2107793777

(26-10,0)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

skrutz axiologisi skrutz axiologisi